To'g'ridan-to'g'ri va bilvosita chiziqli yorug'lik